top of page

"ערמות של חציר שחור"

חוטי ברזל, 250X90 ס"מ
עבודה בהשראת ד"ר חנה מייזל, (1833-1972)
מייסדת ומנהלת בית הספר החקלאי לבנות, ויצו קנדה, נהלל.
מתוך התערוכה "נשים יוצרות מציאות", עמק יזרעאל, אוגוסט-נובמבר 2020 .
אוצרות דבורה מורג וענת מנדיל.

bottom of page