top of page

אוצרות המים

עבודת חוטי ברזל, אתר אשכול, חברת מקורות.
העבודה נעשתה בהשראת תמונה היסטורית ובה נראית הנחת צינור בטון 66 אינצ', כחלק ממפעל המים נגב-ירקון מזרחי.
הקיר צבוע בעפרונות רכים, כך שנוצר אפקט שמזכיר צילום ישן.

bottom of page