top of page

באלות

"ביכורי קציר חיטים" בסלון בייתי.
העבודה עשויה מחוטי ברזל בעוביים שונים.
רוחב העבודה 170 ס"מ. גובה העבודה – 40 ס"מ.
המחיר לגודל זה – 1100 ₪.

bottom of page