top of page

בית וגעגוע

את העבודה הכנתי לראשונה ללקוחה שהזמינה שתי עבודות זהות
האחת עבורה והשניה עבור אחותה התאומה שחיה בחו"ל.
את השם הלקוחה המציאה ואני אימצתי אותו.
העבודה עשויה מחוט ברזל בעובי 1 מ"מ, ונתלית ישירות על גבי הקיר.
מחיר העבודה 470 ש”ח.

bottom of page