top of page

הבית של לירון

עבודת חוטי הברזל נעשתה בהשראת צילומים של הבית המקסים של לירון.
בהזמנות מיוחדות מחיר העבודה משתנה בהתאם לגודל ולכמות הפרטים בעבודה.

bottom of page