top of page

המחלקה הבוטנית

ענף עץ אלון (תמונה ראשונה):
הקיבוץ שלי מלא בעצי אלון מסוגים שונים, וגם בסמל היישוב יש בלוטים של עץ אלון.
העבודה המקורית הוזמנה על ידי הנהלת הקיבוץ כמתנה לעובד שפרש וסיים את תפקידו.

רותם ורותם (תמונה שניה):
עבודה בהשראת הצמח "רותם המדבר".
זוהי הזמנה מיוחדת שניתנה כמתנה לחתן וכלה שלשניהם קוראים רותם.

שירת העשבים (תמונה שלישית):
עבודה בהשראת שיבולת השועל שצומחת בארץ בשפע , ולא זוכה להכרה ולתשומת לב
למרות יופיה. עבורי ה"עשב" הזה, מעוצב למופת. אני רואה בו את פלאי הבריאה.

bottom of page