top of page

ירושלים אהובתי

כתשע שנים גרתי בירושלים, ומאז היא חלק מליבי ונשמתי.
העבודה עשוייה מחוט ברזל עבה, בעובי 1 מ"מ.
רוחב העבודה 90 ס"מ, והגובה המקסימלי 26 ס"מ.
המחיר למידה זאת 720 ₪.

bottom of page