top of page

כלי ציור

כלי הציור מייצגים עבורי סמל לנקודת מבט כללית על העולם.
כזאת שמפרשת את המציאות דרך הבעה אומנותית.
העבודה עשויה מחוט ברזל בעובי 1 מ"מ.
רוחב העבודה - 67 ס"מ. גובה העבודה -28 ס"מ.
מחיר העבודה - 570 ₪.

bottom of page