top of page

מעורב ירושלמי

העבודה "מעורב ירושלמי" נוצרה מתוך רצון להרמוניה וחיבור בין מגוון רחב של בני האדם.
בשנים שגרתי בירושלים הרגשתי שלמרות ריבוי הסגנונות והטיפוסים השונים ברחוב,
מתקיים חיבור גדול שעוטף את כולם מלמעלה.
העבודה עשויה מחוט ברזל בעובי 1 מ"מ, וכוללת שמונה דמויות.
גובה כל דמות 21 ס"מ, הרוחב של הדמויות משתנה בהתאם לדמות והוא בערך 10-8 ס"מ
כשכל העבודה תלויה,עם רווחים קטנים בין הדמויות, הרוחב הכולל הוא 75 ס"מ
מחיר העבודה "מעורב ירושלמי" – 1100 ש"ח

bottom of page