top of page

עמק יזרעאל

בתור תושבת עמק יזרעאל, העבודה הזאת יקרה מאוד לליבי.
בפעם הראשונה הכנתי אותה עבור משלחת נוער מעמק יזרעאל.
חברי המשלחת נסעו לאה"ב ורצו להביא איתם מתנה מקורית שתייצג את המקום ממנו הגיעו.
הרעיון היה לעשות עבודה במידות קטנות, ושתהיה קלה ונוחה לנשיאה.
העבודה עשויה מחוט ברזל בעובי 1 מ"מ.
מחיר העבודה – 380 ש"ח

bottom of page