top of page

עציצים בכרכור

עבודה שהוכנה בהזמנה מיוחדת עבור קיר המטבח בבית מקסים בכרכור.
כשרוחב העבודה גדול במיוחד, אני מכינה את העבודה בכמה חלקים ורק בתלייה על הקיר,
נעשה החיבור הסופי לעבודה שלמה ואחידה.
בעבודות גדולות כמו זאת, אני מגיעה לתלות את העבודה בעצמי.

bottom of page