top of page

עציצים במודיעין

עציצים במטבח של בית יפה במודיעין.
כשרוחב העבודה גדול במיוחד, אני מכינה את העבודה בכמה חלקים ורק בתלייה על הקיר,
נעשה החיבור הסופי לעבודה שלמה ואחידה.
בעבודות גדולות כמו זאת, אני מגיעה לתלות את העבודה בעצמי.

bottom of page