top of page

פרחים

את הפרחים שלי אני מכינה בלי הפסקה.
בכל מיני עיצובים, בעוביים משתנים של חוטי ברזל,
בבודדים, זוגות וקבוצות.

bottom of page